Mikael Reuterberg på Kronhusteatern

Här följer ett klipp från föreställningen ”Sol och våraren”: